Category Archives: Регіональна економіка

Книжкова полиця курсу “Географічні основи регіональної економіки”

Конкурентоспроможність і економічний розвиток //http://www.isc.hbs.edu/economicdevelopment.htm - Сайт Гарвардської школи бізнесу - Інститут стратегії та конкурентоспроможності  

Конкурентоспроможність і суспільство // http://www.isc.hbs.edu/society.htm - Сайт Гарвардської школи бізнесу - Інститут стратегії та конкурентоспроможності

Карти та інфографіка до курсів

Досліджуйте ЄС за допомогою електронного атласу: "Статистичний атлас"

Інтерактивні карти з географії населення світу

Тематичні карти на сайті http://infolight.org.ua

 

АКТУАЛЬНІ ПУБЛІКАЦІЇ З РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Ознайомтеся з матеріалами, які допоможуть Вам краще зрозуміти лекційний матеріал, підготуватися до практичних занять, модульних контролів, іспитів:

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Відповідно до рекомендацій, уміщених у формі № Н - 3.04, що затверджена наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 29 березня 2012 року № 384, під час оцінювання навчальних досягнень студентів буде використовуватися така шкала:

Перелік екзаменаційних питань з курсу «Регіональна економіка»

Фото: vsiknygy.net.ua

Перелік екзаменаційних питань з курсу «Регіональна економіка», що потребують розгорнутої відповіді

1.    Теорія «штандорту промисловості»  А. Вебера та А. Льоша та її прояв у сучасній територіальній організації промисловості регіонів України.

2.    Сутність територіальної організації суспільства та її елементи, сучасні підходи до раціональної організації території.

3.    Генеральна схема планування території України та її роль у розв’язанні проблем регіонального розвитку.

4.    Теорія «центральних місць» та її прояв у територіальній організації сфери послуг і у розселенні.

Картка оцінки видів навчальної діяльності студентів

Вибачте, матеріали в даний час поновлюються

Довідкові дані для підготовки до іспиту

Фото: nbuv.gov.ua

Вибачте, матеріали в даний час поновлюються.


Опорний конспект лекцій з навчальної дисципліни “Регіональна економіка”

Фото: yak-prosto.com

Вибачте, матеріали в даний час поновлюються

 

Roland Creation Studio